• Án mạng thương tâm trong buổi tiệc sinh nhật

    Tổ chức tiệc sinh nhật tại quán karaoke, một nhóm bạn đã xảy ra hỗn chiến gây nên vụ án mạng ...