• Người phụ nữ tử vong trong phòng trọ khóa cửa

    Thấy có mùi tử khí, hàng xóm kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ chết trên giường trong phòng trọ ...