• Gia Lai chi hơn 1.2 tỉ đồng mua cặp da, vòng tay… phục vụ đại hội: Doanh nghiệp bị loại đưa giá thấp hơn

    Đưa ra giá 805 triệu đồng, thấp hơn giá trúng thầu tới hơn 400 triệu đồng nhưng Công ty TNHH-MTV in ...