• Đắk Lắk : Xót xa cảnh người đàn bà mù chữ trốn chồng đem con đi chữa ung thư khắp nơi

    Mặc dù rất nhiều người nói con bị bệnh nặng chẳng sống được lâu nhưng người đàn bà mù chữ ...