• Tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch còn húc đầu vào mặt công an, lãnh 12 tháng tù

    Bị đưa về trụ sở công an làm việc vì tụ tập hát karaoke trong mùa dịch, Tỉnh tiếp tục gây rối, ...