• Cà phê mất mùa kép, người trồng tự chế biến mang đi bán

    Năm được mùa thì mất giá, năm được giá lại mất mùa, riêng vụ 2018 - 2019 thì mất cả hai, khiến ...