• Đắk Lắk: Lâm tặc ngang nhiên phá rừng tại huyện Ea Súp

    Tình trạng phá rừng ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) thời gian gần đây diễn ra khá phức tạp. Các đối ...