• Bí thư cùng nhiều cán bộ chủ chốt của xã tham gia đánh bài

    Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Oai (Hà Nội) đã kỷ luật, đưa ra khỏi quy hoạch và không đưa vào danh ...