• Nuôi, trồng vẻ như “ôm đồm” mà từ hộ nghèo thành gia đình tỷ phú

    Bằng mô hình đa cây, đa con, vẻ như "ôm đồm" mà hộ ông Trần Minh Phong, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk ...