• Cuộc sống sau 20 ngày mổ tách của Trúc Nhi, Diệu Nhi

    Sau 20 ngày mổ tách rời, hai bé song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi không còn cần hỗ trợ hô hấp, tự hít thở, ...