• Không có hình ảnh

    Vừa từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải được một công ty luật mời về làm việc

    Khi hay tin ông Đoàn Ngọc Hải có đơn từ chức khi vừa nhận nhiệm vụ mới, ngay sau đó 1 công ty luật ...

  • Ông Đoàn Ngọc Hải lần thứ 2 nộp đơn xin từ chức

    Ngay trong ngày nhận quyết định điều động về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn ...