• Người thân Bí thư xã bỗng thuộc diện…cận nghèo nhờ COVID-19

    Sự việc nhiều người trong gia đình ông Bí thư Đảng uỷ xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) ...