• Nhân viên nhà hàng ngủ gật vì vắng khách

    Sau thông báo của thành phố về dịch Covid-19 và khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập đông người, ...