• Người đàn ông ở Đắk Lắk suýt chết vì tăm xỉa răng dài 10cm lọt vào tim

    Cây tăm xỉa răng dài gần 10cm không biết bằng cách nào đã lọt vào tim người đàn ông ở Đắk Lắk, ...