• Nâng khống giá thiết bị y tế ở Bệnh viện Bạch Mai: Trắng trợn móc túi người bệnh

    “Việc đầu tư máy móc như vậy là hoạt động phi pháp, không phù hợp với quy định của pháp luật, ...