• Đắk Lắk: Nhiều quầy dược hoạt động truyền dịch trái phép

    Dù chức năng chỉ được bán thuốc theo đơn kê của bác sĩ, nhưng các quầy dược ở vùng nông thôn ...