• Đi từng ngõ, gõ từng nhà, truy vết tìm FO lây COVID-19 ở Đà Nẵng

     Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cũng như ngành y tế bình tĩnh, kiên quyết xử lý, nhất là khu vực bệnh ...