• Hơn 70% người mắc Covid-19 ở Đà Nẵng không triệu chứng

    Trong 243 người mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang điều trị, có đến 172 người không triệu chứng, 32 ...