• 5 người lột đồ, kéo lê một phụ nữ trên đường

    Nhóm 5 người cùng tham gia đánh đập, lột đồ và kéo lê một phụ nữ trên đường. VKSND huyện Thanh ...