• 3 tuyến cáp quang biển gặp sự cố, internet Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng dịp lễ

    Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cả ba tuyến cáp quang biển AAG, IA và AAE-1 đều đang gặp sự cố, ...