• Đại biểu Quốc hội: Chủ tọa bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung là không hợp pháp và phản cảm

    Việc thẩm phán đi xuống bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung và các bị cáo khác sau khi phiên toà kết ...