• Ký tên kiến nghị đuổi hai cô gái gọi học sinh gốc Việt là virus corona

    Nhiều người cùng ký vào bản kiến ​​nghị trực tuyến, ủng hộ đuổi hai cô gái xuất hiện trong ...