• 352 thí sinh của một trường học tại Quảng Ngãi phải dừng thi vì COVID-19

    Toàn bộ 352 thí sinh là học sinh trường THPT Sơn Mỹ và 30 thí sinh là học sinh của trường khác tại ...