• Đắk Lắk có 2 giáo viên nhận Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020

    Trong số 99 giáo viên trong cả nước vinh dự được nhận Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm ...

  • Nghỉ dạy 4 tháng vẫn nhận lương đều vì… là con Hiệu trưởng ở Krông Pắk?

    Ngoài việc bị tố cáo lập hai bảng lương, bớt xén tiền của những giáo viên hợp đồng, ông Huỳnh ...