• Đắk Lắk : Đề xuất kỷ luật khiển trách cô giáo đánh bầm dập nữ sinh lớp 3

    Theo nhà trường, học sinh lớp 3 bị cô giáo đánh thâm tím vẫn đi học bình thường, khỏe mạnh, còn cô ...