• Ôtô dán bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa sẽ bị xử lý

    Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ như Công an, Công Thương, Giao thông Vận tải... cùng vào ...