• Thống nhất khai trừ Đảng bà Ái Sa, người từ cô gái gội đầu trở thành nữ “trưởng phòng” ở Đắk Lắk

    Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) bị khai trừ đảng và kết luận này đã được chuyển tới Ủy ban kiểm ...