• Trưởng phòng Cục Thuế nhảy cầu tự tử

    Ông Lê Đăng Giang để lại thư tuyệt mệnh và nhảy xuống sông Mã tự tử. Hàng chục cảnh sát được ...