• Đắk Lắk : Bão số 9 cuốn tôn bay trúng người đi đường tử vong

    Do ảnh hưởng của bão số 9, gió lớn đã khiến 1 tấm tôn bay ra đường va trúng vào người đi xe máy ...