• Đắk Lắk : Xác minh thông tin phó phòng hành chính không có bằng cấp 3

    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy  xác minh thông tin bà B.T.T (Phó phòng Hành ...