• Toàn bộ nhóm F1 với COVID-19 tại Đắk Lắk đều âm tính

    Đến nay, sau một thời gian cách ly, điều trị, toàn bộ nhóm F1 với COVID-19 tại Đắk Lắk đều âm ...