• Con chưa đi học, nhà trường đã đi thu tiền

    Mặc dù con chưa được đi học, nhưng nhiều phụ huynh ở Đắk Lắk đã phải đóng tiền “tạm thu” cho ...