• Thầy phán có thai, vác bụng đến bệnh viện đẻ mới tá hỏa

    2 vợ chồng ở Quảng Nam cưới nhau 7 năm chưa có con, sau đó uống thuốc của "thầy" thì bụng to ra, cứ ...