• Động cơ gì khiến Giám đốc TTYT Đắk R’lấp bổ nhiệm lãnh đạo thần tốc?

    Liên tiếp ưu ái phân công các nữ nhân viên hợp đồng tuổi còn rất trẻ phụ trách các phòng, khoa, ...