• Về nhì Olympia, cậu học trò trường huyện vẫn làm nức lòng Tây Nguyên

    Không giành được vòng nguyệt quế, nhưng cậu học trò trường huyện Vũ Quốc Anh vẫn nhận được ...