• Ông lão bảo vệ bất lực nhìn trộm lấy chiếc SH

    Chỉ trong vài giây, 2 tên trộm đã bẻ khóa rồi lấy mất chiếc SH trị giá 100 triệu đồng. Ông Đạt ...