• TP HCM quy định cụ thể về cách ly người đến từ Gia Lai và Bình Dương

    Người đến TP HCM từ Gia Lai, Bình Dương sẽ tuỳ vào khu vực lưu trú mà áp dụng hình thức cách ly tập ...