• Hàng chục ngàn sinh viên trường công được nghỉ học đến tháng 5 tránh Covid-19

    35.000 sinh viên một trường ĐH công lập tại TP.HCM được nghỉ học đến tháng 5 để phòng tránh dịch ...