• Xẻ đất vàng làm nhà trái phép: Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ đạo ‘nóng’

    Ngày 29/1, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký công văn yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đắk ...