• Liên tục bị kỷ luật, hiệu trưởng vẫn tại vị ở trường chuẩn Quốc gia

    Dù liên tiếp bị kỷ luật nhưng ông ông Lê Thanh Hải vẫn yên vị ở chức Hiệu trưởng trườngTHCS ...