• Đắk Lắk : Triển khai thêm một khu cách ly tập trung

    Đầu tháng 4 tới đây, tỉnh sẽ triển khai thêm một khu cách ly tập trung với quy mô 300 giường phục ...