• “Tuýt còi” hai giáo viên dạy thực hành lái xe xài bằng giả

    Hai người đàn ông dùng chứng chỉ sư phạm, văn bằng giả để được tham dự khoá tập huấn, sau đó ...