• Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch Đắk Lắk Nguyễn Hải Ninh

    Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ ...