• Cụ ông chết bất thường trong lúc mua chó dạo ở nhà người phụ nữ

    Trong lúc đi mua chó dạo ở nhà người dân, một cụ ông 75 tuổi ở tỉnh Bình Định bất ngờ lăn ra ...