• Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, kỷ luật Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải

    Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy ...