• Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, rủ vợ là BN904 sang… chụp ảnh

    Một Phó chủ tịch UBND phường ở TP Đông Hà (Quảng Trị) thuộc diện F1 đã tổ chức sinh nhật trong khu ...