• Một người Đắk Lắk vượt biên trái phép trốn cách ly bằng cách nào?

    Dọc biên giới Đắk Lắk có nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nhưng 1 công dân vẫn ...