• Người đàn ông được phát hiện tử vong dưới hồ nước thải của Trung tâm y tế

    Người dân đi vệ sinh, bàng hoàng phát hiện người đàn ông dưới hồ nước thải trong tình trạng đã ...