• Trưởng khoa phát tán bệnh án của người nghi mắc COVID-19

    Ông Võ Xuân Thành-Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế huyện Đắk Pơ (Gia Lai), vừa bị kỷ ...