• Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông gần 50 tỷ đồng xuống cấp trầm trọng

    Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông xây dựng gần 50 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng và chưa được ...